O plavání

Z vody pochází život na naší planetě. V plodové vodě se vyvíjí malý človíček čtyřicet týdnů. Proto je voda pro dítě po určitou dobu po narození živlem známým a příjemným. Dovede se v ní pohybovat uvolněně a vesele, lépe než na suchu. Je proto velmi důležité toto období nepromeškat! Pojďte tedy nebojácně společně se svým dítětem pod naším vedením do bazénu!

Smyslem této činnosti je především vyvolat v dítěti radost z pohybu ve vodě. Ta jej nadlehčuje a umožňuje mu mnohem větší možnost pohybu ve všech směrech, než má na suchu. Proudění vody po tělíčku vyvolává u dítěte, kromě jemné masáže, uvědomění si samo sebe. Uchová si oblibu pro pobyt ve vodě a zároveň k ní získá žádaný respekt. Radostnou hrou se naučí nenásilným způsobem základním plaveckým dovednostem (potápění, výdech do vody, orientaci pod vodou, splývací polohy na břiše a zádech, pády a skoky do vody s potopením a vyplaváním na hladinu, znakové a kraulové nohy). Ty významně zvyšují šance na jeho záchranu v případě náhodného pádu do vody. Pobytem ve vodě dochází také k rozvoji rovnováhy a orientačních schopností, k otužení organismu, k rozvoji tělesných i psychických funkcí dítěte. Naučí se spolupracovat, soustředit se, připravuje se na vstup do kolektivu, učí se překonávat nepříznivé podmínky (chladnější voda, hluk …). Děti jsou bystřejší, lépe jí i spí, zlepšuje se vitální kapacita plic a peristaltika střev, posiluje se srdečně-cévní systém.

Krásné a nezapomenutelné chvíle strávené s Vaší ratolestí ve vodě výrazně posílí Vaše vzájemné citové vazby. Vše probíhá zábavnou, nenásilnou a přirozenou formou, za pomoci her, básniček a říkanek. Vždyť naším cílem jsou šťastné a dobře prospívající děti a spokojení rodiče. Ani nejlepší vypravěč nezachytí nádheru společně strávených chvil při vodních radovánkách. Ty objeví jen ti, kteří naše kurzy navštěvovali či právě navštěvují.

Vaše dotazy rádi zodpovíme a všechny informace podáme při osobním setkání, případně při telefonickém kontaktu.

Těšíme se na Vás!

Jana Vejražková

organizátorka a instruktorka kojeneckého plavání

O plavání

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.