Všeobecné informace a podmínky

Zaplacením kurzovného rodič souhlasí s podmínkami níže napsanými. Kurzovné se hradí při první lekci kurzu. Případné vrácení kurzovného za neodplavané lekce se zasílá na účet, stornopoplatek je 50% z ceny za neodplavané lekce. V případě vyšší moci - Covid, nevracíme kurzovné a kurz se posouvá. V případě zrušení kurzu ze strany rodičů se i při Covidu postupe stejně jako při stand. zrušení kurzu, tedy 50% z neodplavané částky.

Omluvenky na jednotlivé lekce se přijímají do 18 ti hodin den před plánovanou lekcí formou sms Janě Vejražkové na tel. 603 156 925. Lekce pozdě omluvené nebo neomluvené propadají. Možnost vybrat si náhradní lekce řádně omluvené je do dvou měsíců po ukončení kurzu.  V případě velké nemocnosti si vyhrazujeme právo posunout lekci na jiný čas. Info zašleme den předem nejpozději do 19ti hodin.

Při návštěvě je nutné dbát pokynů recepčních a lektorů plavání. Při porušení zásad může být účastník vyloučen bez náhrady lekce.  Je nutné se před každým plaváním řádně umýt mýdlem, ne s olejem, pokud se budete potápět, vezměte si koupací čepici či si řádně umyjte vlasy. Děti se sprchují nahé ( většinou se ve sprše vyčurají ) a musí používat jednorázové plenky ( z DM baby love ) či plavky určené ke kojeneckému plavání. Všichni návštěvníci musí mít přezůvky.

V kurzech pro děti bez rodičů jsou rodiče přítomní pouze 1.lekci.

V šatnách které jsou určené k převlékání je zákaz jíst! V LBC i MB jsou k tomu místa určená – herna.

Veškeré cennosti si noste v košíkách na bazén, neručíme za případné ztráty.

V Liberci se v prostoru recepce pohybujte potichu. V případě velkého hluku vás může recepční wellnes vykázat kvůli narušení dalšího provozu jako jsou masáže, kosmetika…

Ve všech prostorách ( šatna, sprcha, herna, bazén a jeho okolí) si rodiče zodpovídají za bezpečnost a zdraví dětí! Dejte pozor na uklouznutí!

Přejeme vám všem ať si chvíle strávené u nás pořádně užijete!

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.